Թխուկների Քաղաքականություն

Թխուկները սովորաբար բաղկացած են լինում տառերից և թվերից, որոնք  ներբեռնվում է սարքի վրա, երբ օգտվողը մուտք է գործում կայք: Այնուհետև թխուկներն ուղարկվում են սկզբնական կայք յուրաքանչյուր հաջորդ այցելության ժամանակ: Դրանք օգտակար են, քանի որ բարելավում են կայքի ֆունկցիոնալությունն ու ընդհանուր աշխատանքը։ Նրանք նաև տեղեկություններ են տալիս մեր այցելուների կողմից մեր կայքի օգտագործման մասին և օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչպես են այցելուներն օգտագործում մեր կայքը և դրանում մատուցվող ծառայությունները: Կայքը և գործառույթները չեն կարող պատշաճ կերպով (կամ նախատեսվածի համաձայն) գործել առանց այդ թխուկների: