Օգտվելու Կանոններ

Օգտվելու Կանոններ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Բարի գալուստ  teslaenergy.am  կայք :

Այս վեբ կայքը տրամադրվում է հաճախորդներին արևային էներգիա օգտագործելու հարցում օգնելու համար՝ տեղեկացնելու արևային էներգիայի և դրա առավելությունների մասին։ Կայքը  ներկա և պոտենցիալ հաճախորդների համար է՝  teslaenergy.am –ի  հետ շփվելու համար և չի կարող օգտագործվել որևէ այլ նպատակի համար կամ օգտագործվել կամ վերարտադրվել որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության կողմից:

Տեղեկատվություն, որը դուք տրամադրում եք

Եթե դուք ճշգրիտ տեղեկատվություն չտրամադրեք մեզ, teslaenergy.am -ը և նրա փոխկապակցված գործընկերներն իրավունք ունեն հրաժարվել ծառայությունից կամ պահանջել լրացուցիչ վճարներ: Դուք համաձայնում եք չներկայացնել որևէ նյութ, որը խախտում է օրենքը կամ որևէ երրորդ կողմի իրավունքները կամ անվստահելի է, թերի, ոչ ճշգրիտ,  զրպարտիչ կամ այլ կերպ առարկելի, teslaenergy.am -ն իրավունք է իրեն վերապահում մերժել կամ հեռացնել ցանկացած այդպիսի նյութ ցանկացած ժամանակ՝ առանց պատճառի կամ առանց դրա: Դուք հասկանում և ընդունում եք, որ կարող եք ենթարկվել տվյալների և տեղեկատվության, որոնք ոչ ճշգրիտ են կամ այլ կերպ խախտում են սույն Ծառայությունների մատուցման պայմաններով սահմանված ստանդարտներից որևէ մեկը, և սույնով հրաժարվում եք բոլոր օրինական կամ արդարացի իրավունքներից կամ միջոցներից, որոնք կարող եք ունենալ teslaenergy.am -ի դեմ: